$DHG Điểm Vào Tiềm Năng 17/09/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$DHG Điểm Vào Tiềm Năng 17/09/2020

Tín hiệu kỹ thuật tích cực hỗ trợ xu hướng tăng giá từ hệ thống giao dịch PadkSlinePro:

  • PadkSline Sen3 xuất hiện điểm vàng đảo chiều tăng đồng thuận PadkSline Sen1.
  • Padk-Bchannel chuyển kênh tăng với T-Meter đạt 59% UP.
  • PadkStoch xuất hiện phân kỳ và cắt lên.
  • Padk-VolPro xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến với khối lượng giao dịch ngày vượt gấp đôi so với khối lượng giao dịch bình quân 20 ngày.

Hành động :  có thể xem xét lướt T+ hoặc gia tăng vị thế nắm giữ đối với nhà đầu tư trung và dài hạn.

Trade Better: http://padksline.com
Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng “PadkSline Tools”.
Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!