$VNINDEX Harmonic 17/09/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$VNINDEX Harmonic 17/09/2020

&VNINDEX cánh bướm mở rộng, khả năng tăng trong nghi ngờ cao, trạm mục tiêu 950.

Trade Better: http://padksline.com
Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng “PadkSline Tools”.
Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!