Chiến Lược $VN30F1M 21/09/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$VN30F1M tuần sau canh sọc phát. Trạm 1: 815, Trạm 2: 775.

Phái sinh là rủi ro. Chia sẻ mang tính tham khảo.

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng “PadkSline Tools”. Trade Better: http://padksline.com

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!