$VNINDEX Harmonic 06/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

Thị trường tiếp tục đi lên trong nghi ngờ với cánh bướm mở rộng. $VNINDEX trạm kỳ vọng mới 990.

Bot Harmonic: http://foxsignal.com/harmonic

Cài PadkSline FREE: https://youtu.be/15TbExUv8Fo

Trade Better: http://padksline.com | Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng “PadkSline Tools”.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!