Chiến Lược $VN30F1M 15/09/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline
CHIẾN LƯỢC $VN30F1M 15/09/2020
Canh Short :
– Vào vùng giá: 835-836.
– Chốt lời vùng giá : 828-829.
– Cắt lỗ vùng giá : 838-839.
Trade Better: http://padksline.com
Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng “PadkSline Tools”.
Theo dõi và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng: http://foxsignal.com/psdaily . Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!