$MSN Điểm Vào Tiềm Năng 16/09/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$MSN Điểm Vào Tiềm Năng 16/09/2020

Kết thúc phiên giao dịch 15/09/2020 $MSN đóng cửa tại 55.4 với các tín hiệu kỹ thuật rất tích cực từ hệ thống giao dịch PadkSline:

  • PadkSline Sen 1 và PadkSline Sen 3 xanh đồng thuận break lên cản trên của Padk-Bchannel
  • Padk-Bchannel vẫn tiếp tục duy trì được kênh tăng,
  • Chỉ báo xu hướng định lượng tổng hợp T-Meter báo tăng với 64% UP.
  • PadkStoch đã cắt lên và xuất hiện phân kỳ tăng.

Hành động: nhà đầu tư quan tâm có thể xem xét vào vị thế mua hoặc gia tăng vị thế nắm giữ theo tỷ trọng phù hợp.

Trade Better: http://padksline.com
Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng “PadkSline Tools”.
Theo dõi và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng: http://foxsignal.com/psdaily . Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!