$VND – Điểm Vào Tiềm Năng 21/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$VND – Điểm Vào Tiềm Năng 21/10/2020

– Mua : 15.5 – 16.5.
– Chốt lời : 17.5 – 18.5
– Cắt lỗ : 13.5 – 14.5.

Trade Better : http://padksline.com

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!