$VIC – Điểm Vào Tiềm Năng 15/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$VIC – Điểm Vào Tiềm Năng 15/10/2020

– Mua : 94.5 – 95.5.
– Chốt lời : 103.5 – 104.5
– Cắt lỗ : 88.5 – 89.5.

Trade Better : http://padksline.com

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!