$VHM – Điểm Vào Tiềm Năng 13/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$VHM – Điểm Vào Tiềm Năng13/10/2020

– Mua : 76.5 – 77.5.
– Chốt lời : 84.5 – 85.5
– Cắt lỗ : 71.5 – 72.5.

Trade Better : http://padksline.com

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!