$VCB – Điểm Mua Tiềm Năng 23/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$VCB – Điểm Mua Tiềm Năng 23/10/2020

– Mua : 85.5 – 86.5.
– Chốt lời : 95.5 – 96.5
– Cắt lỗ : 81.5 – 80.5.

Trade Better : http://padksline.com

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!