Canh Long $VN30F1M 13/05/2021

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

Canh Long $VN30F1M 13/05/2021

Tín Hiệu PadkSline :

TMeter : Up 58%
Kháng cự : 1391.03
Hỗ trợ : 1360.60

HÀNH ĐỘNG :

– Vị thế vào: Long.
– Phiên giao dịch: Khớp lệnh liên tục.

Kịch bản 1: Giá sau ATO dao động đi lên vượt kháng cự.

  • Canh Long tại mức giá có lợi ở vùng kháng cự.
  • Đặt cắt lỗ 2 (hoặc 3) điểm dưới giá vào lệnh, đặt chốt lời 4 (hoặc 6) điểm trên kháng cự.
  • Ngừng giao dịch khi giá về mức cắt lỗ hoặc mức chốt lời hoặc canh thoát vị thế bất kể đang lời hoặc lỗ trước giờ ATC.

Kịch bản 2: Giá sau ATO dao động giảm về vùng hỗ trợ.

  • Canh Long tại mức giá có lợi vùng hỗ trợ.
  • Đặt cắt lỗ 2 (hoặc 3) điểm dưới giá vào lệnh,  đặt chốt lời 4 (hoặc 6) điểm trên kháng cự.
  • Ngừng giao dịch khi giá về mức cắt lỗ hoặc mức chốt lời hoặc canh thoát vị thế bất kể đang lời hoặc lỗ trước giờ ATC.

Trade Better : http://padksline.com

Cài PadkSline Free : http://padksline.com/training

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!