Canh Short $VN30F1M 10/05/2021

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

Canh Short $VN30F1M 10/05/2021

Tín Hiệu Từ PadkSline:

TMeter : Down 54%
Kháng cự : 1340.99
Hỗ trợ : 1323.07

HÀNH ĐỘNG :

– Vị thế vào: Short.
– Phiên giao dịch: Khớp lệnh liên tục.

Kịch bản 1: Giá sau ATO dao động đi xuống vượt hỗ trợ.

  • Canh Short giá có lợi tại vùng hỗ trợ.
  • Đặt cắt lỗ 2 (hoặc 3) điểm trên mức giá vào lệnh, đặt chốt lời 4 (hoặc 6) điểm dưới hỗ trợ.
  • Ngừng giao dịch khi giá về mức cắt lỗ hoặc mức chốt lời hoặc canh thoát vị thế bất kể đang lời hoặc lỗ trước giờ ATC.

Kịch bản 2: Giá sau ATO dao động tăng về vùng kháng cự.

  • Canh Short giá có lợi tại vùng kháng cự.
  • Đặt cắt lỗ 2 (hoặc 3) điểm trên mức giá vào lệnh, đặt chốt lời 4 (hoặc 6) điểm dưới hỗ trợ.
  • Ngừng giao dịch khi giá về mức cắt lỗ hoặc mức chốt lời hoặc canh thoát vị thế bất kể đang lời hoặc lỗ trước giờ ATC.

Trade Better : http://padksline.com

Cài PadkSline Free : http://padksline.com/training

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!