PiPortfolio Tuần 04/05 – 07/05/21

Posted on Posted in Cổ Phiếu Việt Nam

PiPortfolio Tuần 04/05 – 07/05/21

Mã quan tâm: $KDH, $NLG, $VGC.

– Nơi nào có dòng tiền nơi đó có cơ hội.
– Smart Invest: http://piwealth.padksline.com

Hướng dẫn “Đầu tư và Đầu cơ PiPortfolio” cùng PadkSline Daily tại:

-> PiWealth Video: https://youtu.be/5VvlZvRWZV0

Trade Better: http://padksline.com

Cài PadkSline Free : http://padksline.com/training

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!