Padksline Insight 16–20/08/21

Posted on Posted in Cổ Phiếu Việt Nam

Padksline Insight 16–20/08/21

Mã quan tâm: $VHM, $KDH…

Hướng dẫn “Đầu tư và Đầu cơ chuyên nghiệp cùng PiStock” tại:

-> PiStock Video : https://youtu.be/7cMwgZIP2sU

Trade Better : http://padksline.com

Đăng ký kênh Free : http://padksline.com/youtube

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!