$MSN Mã Tiềm Năng 17/12/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$MSN Mã Tiềm Năng 17/12/2020

MSN xuất hiện tín hiệu mua tiềm năng với :

– PadkSline Sen 1 xuất hiện điểm vàng đảo chiều tăng đồng thuận với PadkSline Sen 3 duy trì sắc xanh.
– PadkBchannel đang tiếp tục duy trì kênh tăng .
– Padk-TMeter, chỉ báo định lượng xu hướng tổng hợp đạt 56% UP
– PadkStoch xuất hiện cắt lên từ gần vùng quá bán.
– Khối lượng giao dịch 3 ngày gần nhất vượt so với bình quân 20 ngày

Hành động: Mua tích lũy với mục tiêu chốt lời khi giá vượt cản trên của PadkBchannel hoặc lướt sóng theo tỷ lệ phần thưởng rủi ro của riêng bạn.

Trade Better: http://padksline.com

Cài MT4 30 giây, PadkSline dễ dàng : http://mi.foxsignal.com/pisetup

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!