Dự $VN30F1M 07/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

Dự $VN30F1M 07/10/2020

– Kháng cự: 869.76
– Hỗ trợ: 863.72

Trade Better : http://padksline.com

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!