$CTG – Điểm Mua Tiềm Năng 09/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$CTG – Điểm Mua Tiềm Năng 09/10/2020

– Mua : 26.5 – 27.5.
– Chốt lời : 29.5 – 30.5
– Cắt lỗ : 24.5 – 25.5.

Trade Better : http://padksline.com

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!