$BID – Điểm Vào Tiềm Năng 21/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$BID – Điểm Vào Tiềm Năng 21/10/2020

– Mua : 41 – 42
– Chốt lời : 45 – 46
– Cắt lỗ : 38.5 – 39.5

Trade Better : http://padksline.com

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!