Kỹ thuật phân kỳ chuyên sâu – Điều gì hạn chế rủi ro khi bạn có thể mua ở gần đáy và bán ở gần đỉnh, muốn thế bạn hãy giao dịch theo phân kỳ

Posted on Posted in Chia Sẻ Đầu Tư

Cài đặt công cụ nhận diện và vẽ phân kỳ tự động cao cấp cùng Padk-Trading Free tại : Foxsignal.com/pitrade

 
Chúc bạn giao dịch thành công!