$GAS Mã Tiềm Năng 07/10/2020

Posted on Posted in Ứng Dụng PadkSline

$GAS xuất hiện tín hiệu mua tiềm năng với :

  • PadkSline Sen 3 xuất hiện điểm vàng đảo chiều tăng đồng thuận với PadkSline Sen 1
  • PadkStoch xuất hiện phân kỳ tăng và cắt lên từ gần vùng quá bán.
  • Padk-TMeter, chỉ báo định lượng xu hướng tổng hợp đạt 62% UP
  • Khối lượng giao dịch 2 ngày gần nhất vượt so với bình quân 20 ngày

Hành động: Mua lướt sóng hoặc gia tăng tỷ trọng nắm giữ trung và dài hạn đều tiềm năng.

Cài PadkSline: https://youtu.be/15TbExUv8Fo

Trade Better: http://padksline.com

Đầu tư Cổ phiếu, Phái sinh Việt Nam và Forex, Vàng… chuyên nghiệp cùng PadkSline.

Theo dõi @PadkSline và cập nhật PadkSline Daily nhanh chóng. Chúc mọi người giao dịch vui vẻ, thắng lợi!

Ps:

Mã khuyến mãi: